Mechanizace

Upisování brambor, řepy a naturálií

Vzhledem ke stavu v České republice prosíme, aby jste k nám nechodili fyzicky zapisovat brambory, řepu a naturálie, ale využili náše kontakty - ekonom@zamoravi.cz 

a telefonní číslo 702 019 297 k předání požadavku, který zpracujeme a potvrdíme Vám.

Děkujeme

slider

Naše společnost Zámoraví, a.s. se nachází ve Zlínském kraji, v obci Břest, kde má zemědělství svoji poctivost už 22 let. Naše živočišná výroba zahrnuje výrobu mléka, chov a výkrm skotu. Aby byly všechny kravičky zdravé, je naším chovatelem a výživovým expertem SCHAUMANN ČR s.r.o. Roční produkce mléka přesahuje 5,1 miliony litrů mléka, které odebírá mlékárna Kunín. Rostlinná výroba zahrnuje hlavně pěstování obilovin na 1391 hektarů půdy, kde se především pěstuje pšenice ozimá, pšenice jarní, řepka ozimá, ječmen jarní, vojtěška, kukuřice a cukrovka.