Mechanizace

slider

Naše společnost Zámoraví, a.s. se nachází ve Zlínském kraji, v obci Břest, kde má zemědělství svoji poctivost už 20 let. Naše živočišná výroba zahrnuje výrobu mléka, chov a výkrm skotu. Aby byly všechny kravičky zdravé, je naším chovatelem a výživovým expertem SCHAUMANN ČR s.r.o. Roční produkce mléka přesahuje 4,8 miliony litrů mléka, které odebírá mléko Kunín. Rostlinná výroba zahrnuje hlavně pěstování obilovin na 1328 hektarů půdy, kde se především pěstuje pšenice ozimá, pšenice jarní, řepka ozimá, ječmen jarní, vojtěška, kukuřice a cukrovka. Každoročně pořádáme polní den, kde se shromáždí naši obchodní partneři.