Mechanizace

Rostlinná výroba

Podnik hospodaří na 1399 ha zemědělské půdy v řepařské oblasti  z toho je 1368  ha orné půdy a 31 ha TTP v katastrech obcí Břest, Žalkovice, Kyselovice, Vlkoš, Kanovsko, Hulín, Chropyně. Nadmořská výška je 205 metrů nad mořem.

Plodina Výměra
Pšenice ozimá  460 ha
Řepka ozimá  270 ha
Ječmen jarní 78 ha
Kukuřice 270 ha
Vojtěška 180 ha
Pšenice jarní  29 ha
Cukrovka  75 ha
Ostatní 6 ha
Celkem 1368 ha

Podnik dosahuje výborných výnosů, konkrétně v roce 2016 u obilovin byl průměr 8,02 t/Ha. Využíváme moderní techniku pro přípravu a sklizeň plodin. Kolové traktory a kombajny – John Deere, secí stroje – Horsch, monosem, přeprava půdy – Horsch, Bednář, Överum, Kverneland, sklizeň pícnin – Kuhn. JF-Stoll, Buddisa, Class, teleskopické nakladače – Manitou, dopravní technika – Krampe, Annaburger, Fliegl