Mechanizace

Rostlinná výroba

Podnik hospodaří na 1391 ha zemědělské půdy v řepařské oblasti  z toho je 1356  ha orné půdy a 35 ha TTP v katastrech obcí Břest, Žalkovice, Kyselovice, Vlkoš, Kanovsko, Hulín, Chropyně. Nadmořská výška je 205 metrů nad mořem.

Plodina Výměra
Pšenice ozimá  489 ha
Řepka ozimá  281 ha
Ječmen jarní 72 ha
Kukuřice 230 ha
Vojtěška 193 ha
Pšenice jarní  6 ha
Cukrovka  74 ha
Ostatní 46 ha
Celkem 1391 ha

Podnik dosahuje výborných výnosů, konkrétně v roce 2016 u obilovin byl průměr 8,02 t/Ha.  V důsledku sucha v roce 2018 výrazně klesl průmer na 6t/Ha. Využíváme moderní techniku pro přípravu a sklizeň plodin. Kolové traktory a kombajny – John Deere, secí stroje – Horsch, monosem, přeprava půdy – Horsch, Bednář, Överum, Kverneland, sklizeň pícnin – Kuhn. JF-Stoll, Buddisa, Class, teleskopické nakladače – Manitou, dopravní technika – Krampe, Annaburger, Fliegl